office@saratravel.ro    Acceptam tichete de vacanta

Informatii standard

Excursii reusite prin Sara Travel > Informatii standard

INFORMATII STANDARD PENTRU CONTRACTELE PRIVIND PACHETELE DE SERVICII DE CALATORIE:

Combinatia de servicii de calatorie pusa la dispozitia dumneavoastra este in pachet in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, veti beneficia de toate drepturile UE care se aplica pachetelor. Agentia de turism Sara Travel in calitate de agentie de turism organizatoare, va fi pe deplin responsabila pentru executarea corespunzatoare a pachetului in ansamblu. In plus, conform legislatiei, agentia detine protectie pentru a va rambursa platile si, in cazul in care transportul este inclus in pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra in cazul in care devine insolventa.

Detalii de contact ale Agentiei Sara Travel : Sos. Giurgiului nr 33 A, bl City Office Residence- parter, sect.4, Bucuresti, Telefon/Fax: +4 021 4509026, E-mail:  office@saratravel.ro  site: www.excursiireusite.ro
 
Drepturi principale in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.

– Calatorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul anterior incheierii contractului privind pachetul de servicii de calatorie.
– Exista intotdeauna cel putin un comerciant care raspunde pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract.
– Calatorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legatura cu agentia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
– Calatorii pot transfera pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare. – Pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (de exemplu, preturile carburantilor) si daca acest lucru este prevazut in mod expres in contract, si in orice caz nu mai tarziu de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care cresterea pretului este mai mare de 8% din pretul pachetului, calatorul poate inceta contractul. In cazul in care agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul de a creste pretul, calatorul are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante.
– Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare si pot obtine rambursarea completa a oricaror plati in cazul in care oricare dintre elementele esentiale ale pachetului, altul decat pretul, s-a modificat in mod semnificativ. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, comerciantul raspunzator de pachet anuleaza pachetul, calatorii au dreptul la rambursare si, dupa caz, la o despagubire.
– Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, inainte de inceperea executarii pachetului, in circumstante exceptionale, de exemplu in cazul unor probleme grave de securitate la destinatie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
– In plus, calatorii au posibilitatea de a inceta contractul in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, in schimbul achitarii unei penalitati de incetare adecvat si justificabil.
– In cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite calatorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, in cazul in care serviciile nu sunt executate in conformitate cu contractul si acest fapt afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar agentia de turism organizatoare nu remediaza problema.
– Calatorii au de asemenea dreptul la o reducere a pretului si/sau la plata unor despagubiri pentru daune in cazul in care serviciile de calatorie nu sunt executate sau sunt executate in mod necorespunzator.
– Agentia de turism organizatoare trebuie sa ofere asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate.
– In cazul in care agentia de turism organizatoare intra in insolventa, platile vor fi rambursate. In cazul in care agentia de turism organizatoare intra in insolventa dupa inceperea executarii pachetului, iar transportul este inclus in pachet, repatrierea calatorilor este garantata. Agentia de turism organizatoare Sara Travel detine urmatoarea polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa: Polita seria IF nr. 2982 – polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, emisa de catre Societatea de Asigurare  German Romanian Assurance, Bucuresti, Str. Emil Garleanu Nr. 11, Bl. A8, Sc. 2, Ap. 49, Sector 3, Bucuresti, telefon : +4021.321.74.28 , Fax: +40021.320.20.16, Mob: +40751.102.231. , Polita cu seria IF nr. 2982 este valabila pana la 03.01.2020. Polita este afisata si pe site-ul : www.excursiireusite.ro.
Calatorii pot contacta societatea de asigurari sau, dupa caz, autoritatea competenta, Ministerul Turismului – Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C, Telefon: +4 021 303 78 37, Fax: +4 021 303 78 93, E-mail: registratura@mturism.ro,  in cazul in care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei agentie Sara Travel.

In sensul prezentului formular prin agentie de turism organizatoare se intelege agentia de turism organizatoare stabilita pe teritoriul Romaniei sau agentia de turism intermediara stabilita pe teritoriul Romaniei, care cumpara in mod direct pachete de la o agentie de turism organizatoare care nu este stabilita in Romania, dupa caz, conform art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018.

In cazul prevederilor referitoare la insolventa, agentia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din Romania, dupa caz.

Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila la urmatorul site: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233